【THE FACE】吉隆坡面谱铂金轩奢华公寓第二期

2019-05-31 14:11:42 |来源: | 作者: |责任编辑:zhian

1.PNG

 

面谱铂金轩奢华公寓第二期 THE FACE位于吉隆坡最繁华地段、东北方向为双子塔,东南方向为吉隆坡塔,

43层以上可无遮挡看双子塔及吉隆坡塔,临近20多所学校。

2.PNG

 

3.PNG

4.PNG

 

5.PNG

 

 

6.PNG

7.PNG

 

8.PNG

9.PNG

 

10.PNG

 

11.PNG

 

12.PNG

 

13.PNG

 

14.PNG

 

15.PNG

 

16.PNG

17.PNG

18.PNG

19.PNG

 

20.PNG

 

21.PNG

22.PNG

23.PNG

12.PNG

10.PNG

9.PNG

3.PNG

 

相关文章

无相关信息